Bild webbsurfande par

Abuni för alla

Abunis tjänst skall vara tillgänglig för alla - var man än är, vem man än är och vilka behov man än har!

Med stöd av, och i nära dialog med, Post- och Telestyrelsen, har vi lagt ner mycket utvecklingsarbete på gränssnittdesign och tjänsteanpassningar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Vi har i första hand lyssnat på våra användare och försökt möta de behov som efterfrågats. Interaktions- och gränssnittsdesigner Wilhelm Lagercrantz har projektlett arbetet med vår nya användarvänliga plattform, som utvecklats tillsammans med vår teknikavdelning.

Vi har i detta arbete även tagit hjälp av Funka Nu, en konsultorganisation som står handikapprörelsen nära, för att göra expertgranskningar och användartester.

Vi hoppas att ni får nytta och glädje av den uppgraderade tjänsten!

Tillgänglighet och användarvänlighet

Efter att Abuni vann Post och telestyrelsens innovationstävling "Handel och betalning för alla" våren 2012 har vi byggt ett nytt responsivt gränssnitt. Ambitionen är att Abuni skall vara tillgängligt för alla och envar, oavsett webbläsare, mobiltelefon, läsplatta eller behov av hjälpmedel, med en design som är enkel att använda för alla.

Vid utvecklingsarbetet av den nya plattformen har vi utgått från Web Content Accessibility Guidelines 2.0-standarden som är en internationell tillgänglighetsstandard. Genom att följa rekommendationerna blir tjänsten tillgängligt för en bredare skara människor, även med olika typer av funktionsnedsättningar såsom synnedsättningar, hörselnedsättning, inlärningssvårigheter, kognitiva funktionsnedsättningar, begränsad rörlighet, talsvårigheter, ljuskänslighet och kombinationer av dessa.

Responsivitet

Webb, mobil, läsplatta, hjälpmedelsplattformar...

Abunis tjänst är numera responsiv, vilket innebär att samma tjänst och gränssnitt blir tillgängligt i webbläsare, mobiltelefon, läsplatta eller alternativa hjälpmedelsterminaler. Innehållet i tjänsten anpassar sig efter skärmstorlek och funktionsbehov, baserat på den tekniska plattform användaren nyttjar. Inga appar behövs för åtkomst till tjänsten.

E-fakturamottagning

För miljön och framtiden...

Abuni har också öppnat upp för möjligheten att ta emot e-fakturor direkt från myndigheter och företag. Primärt genom Svefakturan, som är ett standardformat som alla Svenska myndigheter skall kunna hantera. På det sättet kan vi ta emot fakturorna digitalt direkt från fakturautställarna - dels för att spara miljö och minska kostnaderna för myndigheter och fakturautställare, dels för att underlätta för våra användare att ta emot fakturor enkelt, billigt och säkert.

Bild jordglob
Var du än befinner dig

kan du ta emot och hantera dina räkningar med Abuni.

Bild symboliserande rörlighet
Webbläsare, mobil, läsplatta eller hjälpmedel

Abuni fungerar i alla plattformar.

Bild pratbubbla
Tillgänglig kundtjänst

med personlig hjäp för dig som behöver stöd.

Bild stiliserad glob
Fysiska eller digitala format

Abuni kan hantera dina räkningar och post oavsett format.

Bild checkbox
Abuni gör det enkelt

för alla att hantera sin ekonomi!