Pratbubbla med pris

Pris och översikt företagssabonnemang

Ett företagsabonnemang hos Abuni kostar 150 kronor i månaden och betalas såsom årsabonnemang, 1.800 kr per år. Årsfakturan skickas till ert Abuniabonnemang och ni godkänner den för betalning såsom övriga fakturor som kommer till ert Abunikonto.

Ni kan givetvis betala fakturan på annat sätt än med Abuni - exempelvis om ni inte använder Abuni som betalningsförmedlare, utan endast som postbox.

I abonemanget ingår postboxadressen med ert referensnummer samt vår adressändringshjälp och system inklusive bokföringsmodul. För den löpande hanteringen av inkommande företagsfakturor, OCR tolkning med momsutläsning, övrig postmottagning, banktransaktionsavgifter och fysisk arkivering, utgår en kostnad om 15 kr per faktura/inskannad och OCR-tolkad försändelse. Abonnemanget löper på 12 månader med 3 månaders uppsägning inför 12-månadersperiodens utgång, för att säkerställa hanteringen av inkommande post och fakturor även under närmsta tiden till abonemangsavslut om abonnemanget sägs upp.