Pratbubbla med pris

Pris och översikt privatkundsabonnemang

Ett privatkundsabonnemang hos Abuni kostar 99 kronor i månaden och betalas kvartalsvis. Räkningen skickas till ditt Abuniabonnemang och du godkänner den för betalning såsom övriga räkningar som kommer till ditt Abunikonto.

Du kan givetvis betala räkningen på annat sätt än med Abuni - exempelvis om du inte använder Abuni som betalningsförmedlare.

I abonnemanget ingår vår hantering av alla dina inkommande räkningar, OCR tolkning, hjäp med fakturaadressändring, övrig postmottagning samt banktransaktionsavgifter. Abonnemanget löper med tre månaders uppsägning så att vi kan hantera inkommande post och fakturor även under närmsta tiden efter en uppsägning.