FlödesschemaBild fakturorBild fakturor

Ny
fakturaadress

Slipp fakturahantering och onödig post. Abuni ger er en ny fakturaadress för företagets fakturor och eventuell post.

Bild arkiveringBild arkivering

Skanning och
arkivering

Alla fakturor och försändelser skannas, OCR-tolkas och aviseras. Allt arkiveras sedan både digitalt och fysiskt hos Abuni.

Bild på klickande handBild på klickande hand

Åtkomligt och
enkelt att hantera

Fakturorna behöver inte registreras, vare sig på bank eller i ekonomisystem. Godkänn enkelt med en knapptryckning.

Bild jordglobBild jordglob

Betalningarna
bevakas

Betalningarna går mot eget bankkonto. Alla underlag går att exportera till bokföringsprogram (sie-fil) eller kalkylprogram (csv-fil).

Abuni för småföretag

Förenklar fakturahanteringen för dig som småföretagare.

Du får kontroll på företagets utgifter med åtkomst var du än befinner dig:

  • Punkt:Slipp fakturor och onödig post
  • Punkt:Av Abuni får ni en separat fakturaadress
  • Punkt:Alla fakturor och post till adressen skannas, OCR tolkas och aviseras
  • Punkt:Allt arkiveras både digitalt och fysiskt
  • Punkt:Via Abuniportalen blir alla fakturor och försändelser åtkomliga och hanterbara
  • Punkt:Fakturorna behöver inte registreras - vare sig på banken eller i ekonomisystemet
  • Punkt:Godkänn fakturor enkelt med en knapptryckning
  • Punkt:Betaldatum bevakas och hanteras mot eget bankkonto
  • Punkt:Alla transaktioner och underlag går att exportera till bokföringsprogram (sie-fil) eller kalkylprogram (csv-fil) med enkla rapportfunktioner och avprickningslistor

Förenklad hantering av leverantörsfakturor

Abuni är en nytänkande och flexibel aktör inom dokument- och fakturaskanning, dels genom vår hantering av hela betalningsflödet och koppling mot företagets bankkonto, dels genom vår tydliga och enkla prissättning mot mindre företag som inte har egna stordriftsfördelar och tillräckliga volymer för marknadens skannings- och affärssystemlösningar.

Abunis fakturahantering följer gängse branschrutiner, dvs vi erbjuder en fakturaadress på Abunis eget postnummer där vi sköter postsortering, skannar inkomna fakturor, OCR-tolkar betalningsinstruktioner, okulärgranskar de utlästa fälten.

Till Abuni kopplas ett bankkonto i Svensk bank så att fakturor kan hanteras direkt genom Abuni, på webben, i läsplattan eller mobilen, utan behov av manuell fakturaregistrering på bank och/eller i affärssystem.

All transaktionsdata kan enkelt exporteras från Abuni till ert affärssystem eller bokföringsbyrå i standardiserade SIE-filer. Till detta följer ett antal förenklande tjänster såsom fakturaadressändringsassistans, förenklad bokföringskontering direkt i Abuni, automatisk betalning, periodrapporter, kommentarsfält, etc.

Varför välja Abuni för att hantera fakturor och skanning?
Bild Jordglob
Vi har ett enkelt

och flexibelt upplägg

Bild dollartecken
Vi har en tydlig

och låg prissättning

Bild sköld
Vi har en hög säkerhetsnivå

i tjänst och rutiner

Bild checkbox
Vi har en oöverträffad

leveranstrygghet

Bild stiliserad glob
Vi har rutiner att hantera

både privatkunder med enskilt låga volymer och volymföretag

Bild telefon
Vi har hög tillgänglighet

med en egen kundtjänst öppen alla vardagar 9.00 - 19.00