Hjälp / FAQ

Hur vet jag att jag har fått en räkning eller brev till mitt Abunikonto?

Om du inte angett någonting annat i dina inställningar får du alltid ett e-mail för varje ny räkning eller brev som inkommer på ditt Abuni konto. Detta e-mail berättar vem fakturautställaren är, vilket belopp räkningen är på och när den förfaller.

Du kan själv gå in och ändra hur och när du vill bli notifierad om dina fakturor genom att klicka på Inställningar i översta menyraden och justera notifieringssätt. Där kan du även välja om du vill bifoga en kopia på räkningen i mailen.

Vi rekommenderar att man alltid går in ett par gånger i månaden för att se om det finns fakturor som inkommit och som skall godkännas så att du inte missar någon betalning. Nya fakturor ligger under första rubriken Väntar på godkännande på första sidan när du loggat in på ditt konto.

Hur gör jag för att betala en räkning som kommit in till mitt Abunikonto?

Du godkänner en betalning genom att klicka på rutan med räkningsinformation när räkningen ligger under rubriken Väntar på godkännande. Då kommer en vy med komplett information om räkningen samt en zoom- och scrollbar bild på räkningen under betalningsinstruktionen.

Om du klickar på knappen Betala (grön) kommer räkningen att betalas på förfallodagen (eller den dag du manuellt ändrat förfallodag till). När räkningen är godkänd till betalning, flyttas den ner under rubriken Godkända till betalning.

Kan jag avbryta eller ändra betalning av en räkning efter att den godkänts?

Om du har godkänt en räkning och den ligger under rubriken Godkända till betalning kan du avbryta betalningen genom att klicka på räkningen och välja Ta bort. Du kan avbryta en godkänd betalning fram tills tre dagar innan räkningens förfallodag.

Du kan även Ändra betalningsinstruktionen (dvs ändra förfallodag, summa, ocr nummer och kategorisering) på samma sätt, fram tills tre dagar innan förfallodag.

Kan Abuni hjälpa mig att ändra fakturaadress?

Att flytta över sitt räkningsflöde till Abuni går ganska smidigt om vi får hjälpa till. Vi måste då ha fått en fullmakt för fakturaadressändring (denna skickades ut i startpaketet och finns att ladda ner från inställningar under rubriken Leverantörer) från dig.

Fakturaadressändring kan göras för alla leverantörer du har skickat in en räkning ifrån till ditt Abunikonto. Så snart du öppnat ett Abunikonto kan du därför börja skicka in räkningar - genom att sätta en etikett (som du fått i startpaketet) eller bara skriva ditt referensnummer på en räkningdu fått hem i brevlådan och vidaresända (eller fotografera och maila) till Abuni.

Så snart en räkning har kommit in uppdateras din leverantörslista under Inställningar, rubriken Leverantörer. Klicka på Adressändra efter leverantörens namn så genererar vi ett fakturaadresändringsutskick till leverantören.

Jag har klickat på Ta bort men har ångrat mig och vill betala räkningen. Hur gör jag?

När du klickar på Ta bort så flyttas räkningen till Arkivet. Klicka på Arkiv i övre menyraden för att komma till arkivet och välj därefter Borttagna . Välj där den räkning du arkiverat som borttagen och hantera den på samma sätt som övriga inkomna fakturor. Om förfallodagen redan passerats eller ligger mindre än tre dagar fram i tiden initieras omedelbart betalningsprocessen och den kommer att vara betalningsmottagaren till handa senast tre dagar efter godkännandet.

Hur ser jag att en räkning är betald och att pengarna har kommit fakturamottagaren till handa?

När en räkning betalats flyttas den direkt till arkivet. Om du klickar på en räkning som arkiverats betald får du information om räkningen. Klickar du dig vidare på Historik ser du alla händelser för räkningen, inklusive när räkningen betalades samt när Abuni fick en bekräftelse från bank att summan kommit betalningsmottagaren tillhanda.

Jag skulle vilja ändra den inlästa betalningsinstruktionen - såsom betalningsdatum eller summa - för en specifik räkning. Hur gör jag det?

Om du klickar på rutan med betalningsinformation för respektive räkning kommer du till vyn med komplett information om räkningen, samt en zoom- och scrollbar bild på räkningen. Klicka på knappen Ändra för att justera den OCR tolkade betalningsinstruktionen. Alla ändringar du gör sparas i kommentars- och historikfältet, så att du i framtiden kan spåra de ändringar som gjorts.

Jag vill skriva ut en räkning så att jag ser den på ett papper, går det?

Alla fakturor som inkommit till Abuni går att öppna både som en bildfil i originalstorlek och nedladdningsbar PDF. Klicka på rutan med betalningsinformation och välj Ladda ner PDF. Denna valmöjligheter finns på samtliga fakturor oavsett vilken status de befinner sig i, det vill säga Väntar på godkännande, Godkänd för betalning eller Arkiverad (Betald eller Borttagen).

Jag har ändrat betalningsinstruktion men räkningen ser fortfarande likadan ut som tidigare?

Om du ändrar betalningsinstruktion genom menyn Ändra i fakturavyn ändrar du hur informationen om hur räkningen skall hanteras av Abuni. Den inskannade originalräkningen kommer dock fortfarande att vara identisk med originalet som skannats eller inhämtats digitalt.

Jag vill inte gå in och godkänna räkningar manuellt varje gång det kommer in en ny räkning, utan vill att Abuni ser till att mina fakturor betalas automatiskt. Går det?

Som Abunikund kan du välja om du vill att specifika leverantörsräkningar skall betalas automatiskt på förfallodagen, så att du själv slipper att gå in och godkänna varje enskild räkning. Detta gör du under menyn Inställningar under Leverantörer. Du kan där bocka för de leverantörer vars räkningar du önskar skall betalas automatiskt, exempelvis för att slippa påminnelseavgifter.

Av säkerhetsskäl så kan du bara godkänna leverantörer som du redan erhållit en räkning ifrån och inte framtida okända fakturautställare. Du har också möjlighet att sätta ett maxtak för hur högt belopp en räkning från respektive fakturautställare får vara för att betalas automatiskt. Även detta är för din trygghets skull.

Kan jag söka bland mina räkningar för att hitta tidigare betalningar och underlag?

Under menyn Arkiverade finns ett fritextsökfält där du kan söka på räkningsinformation. Du kan även klicka dig vidare på respektive årtal för att få sortering på Kategori, Månad respektive Leverantör.

Vad händer om jag inte har pengar på mitt konto när en räkning skall betalas?

Om det inte finns tillgängliga medel på ditt autogirokonto vid tillfället för betalning kommer systemet att fortsätta försöka dra beloppet för betalning vid tre tillfällen för respektive räkning. Detta för att säkerställa så skyndsam betalning som möjligt för de räkningar du godkänt till betalning.

I det fall det inte finns pengar på autogirokontot när en räkning skall betalas skickar vi även en omedelbar notifiering om detta på den e-mailadress du uppgivit till oss. För att se till att räkning betalas så snart som möjligt är det då viktigt att du om möjligt sätter in pengar på autogirokontot. Räkningen betalas då senast tre dagar efter att pengar satts in på autogirokontot. Det är dock möjligt att avbryta betalningsprocessen om du inte längre vill betala den tidigare godkända räkningen. Observera dock att en betalning redan kan ha hunnit skickas om det kommit in pengar på autogirokontot innan du avbrutit transaktionen.

Kan hela familjen använda samma konto?

Om ni är flera i ett hushåll kan ni använda samma referensnummer men med olika namn som fakturamottagare. Dock är den som registrerat kontot ansvarig för hanteringen och inloggningsuppgifterna.

Kan jag som företagskund exportera informationen i Abuni till ett bokföringsprogram?

Som Företagskund kan man under menyn Inställningar och därefter Leverantörer (i inloggat läge) välja bokföringskonto på leverantörsnivå för enklare bokföringsstöd.

Under menyn Statistik kan du vidare välja undermenyn Rapporter. Där kan du välja period och urval för att generera csv fil (en kommaseparerad textfil) eller SIE fil (standardfil för import i bokföringsprogram). Till rapporterna följer även nedladdningsbara PDF-filer med samtliga underliggande fakturor för den valda perioden sorterade enligt vald bokföringsmetod.

Under menyn Inställningar under rubriken SIE EXPORT (TYP 4I) kan man välja vilken bokföringsmetod man vill använda; Betaldatum (kontantmetoden) respektive Ankomstdatum eller fakturadatum (Faktureringsmetoden). Där väljer man även motkonto för konteringen.

För att pricka av betalningarna finns en avprickningsrapport som överensstämmer med bankkontoutdrag.

Kan Abuni ta emot räkning via e-mail / som PDF / digitalt?

Som kund hos Abuni kan du be dina leverantörer maila dina fakturor som PDF:er till: faktura@abuni.se. Tänk då på att det på även på PDF räkningar som mailas skall stå ditt namn samt din Abuni referens (av formatet 123AB), så att de sorteras rätt av vårt system. Vårt system är utvecklat för att läsa ut betalningsinstruktion etc även ur en e-mailad PDF faktura.

Det går även att skicka in en bild av en räkning, exempelvis fotograferad med din mobiltelefon eller skannad kopia. Välj då att skicka bilden i full upplösning så att våra system kan läsa ut betalningsinstruktionerna.

Observera att det kan ta upp till 36 timmar (vardagar) innan en inmailad räkning syns i systemet.

Jag vill inte / har inte hunnit ändra min fakturaadress. Kan jag ändå få in mina fakturor till Abuni?

Det går att skriva ditt referensnummer med en penna direkt på en räkning och skicka vidare till din Abuniadress. Du kan även använda de etiketter och kuvert som du fått/får när du startar ditt abonnemang för att skicka in räkningar.

Om du antecknar ditt referensnummer direkt på en räkning kan du även fotografera räkningen, ex vis med din mobiltelefon, och maila till faktura@abuni.se. Välj inte en lägre upplösning / mindre bild, utan skicka bilden i full upplösnin, så att våra system kan läsa ut betalningsinstruktionerna.

Om du har räkningen i PDF-format går det också bra att maila in till faktura@abuni.se. Skicka endast en räkning i varje mail då systemet inte kan hantera flera räkningar i ett och samma mail.

Observera att det kan ta upp till 36 timmar (vardagar) innan en inmailad räkning syns i systemet.

Kan jag fotografera räkningar med min mobiltelefon och skicka in till mitt Abunikonto?

Ja, det går alldeles utmärkt att fotografera dina räkningar med mobilenoch skicka in till Abuni. Skriv först ditt referensnummer med en penna i anknytning till adressfältet på räkningen och maila den sedan till faktura@abuni.se. Välj inte en lägre upplösning / mindre bild utan skicka bilden i full upplösning, så att våra system kan läsa ut betalningsinstruktionerna.

Observera att det kan ta upp till 36 timmar (vardagar) innan en inmailad räkning syns i systemet.

Tips:

På sidan Grundtjänsten kan du lära dig mer om hur tjänsten fungerar och hur flödena ser ut.

För support

Vardagar 09.00 till 19.00

0771 - 88 78 00

Alla dagar till 19.00

support@abuni.se


Exempelvyer

Inkomna räkningar
Inkomna räkningar listade

när man klickar på rutan med räkningsinformationen kommer man till en detaljerad faktura vy på den specifika fakturan