Underlätta bokföringen med Abuni

Välj bokrföringsmetod
Tilldela bokföringskonto

Samtliga fakturor kan tilldelas ett bokföringskonto, antingen default på leverantörsnivå eller per faktura genom att justera det default valda bokföringskontot. För att välja bokföringskonto ligger Baskontoplanen inläst för kategoriseringen.

Bokföringsmetod
Välja bokföringsmetod och motkonto

Under menyn Inställningar, under rubriken SIE EXPORT (TYP 4I), väljer ni vilken bokförings metod ni vill använder; Betaldatum (kontantmetoden) respektive Ankomst- eller fakturadatum (Faktureringsmetoden).Där väljer man även motkonto för konteringen.

Rapport
Rapportfunktioner

Periodval och eventuellt urval väljer ni flexibelt för att generera rapporterna. SIE fil är en standardfil för import i bokföringsprogram. CSV fil är en kommaseparerad textfil för kalkylprogram.

Verifikatlista
Verifikatlista i PDF fil

Till rapporten genereras en PDF-fil med samtliga underliggande fakturor för den valda perioden, sorterade enligt vald bokföringsmetod.

Avprickningslista
Avprickningslista mot bank

För att pricka av betalningarna finns en avprickningsrapport som överensstämmer med bankkontoutdrag för avprickning och avstämning mot bankkonto.

Bild på jordglob
Underlätta ditt företagande

Med Abuni blir det extremt enkelt att behålla kontrollen över företagets ekonomi och betalningar. Allt blir åtkomligt via webb, mobil och läsplatta!